APARi

Investiční
fond

Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. APARI není otevřený podílový fond určený pro širokou veřejnost. Tento investiční nástroj je vhodný pro kvalifikované investory, kteří jsou schopni investovat minimálně částku v ekvivalentu 125 000 euro.
APARI Investment s.r.o. je registrovaná v seznamu České národní banky provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb.
Společnost APARI Investment s.r.o. je registrovaná pod mezinárodním identifikačním číslem LEI: 49300E7TSHPC6YTJS66.
Previous
Next

Představení

Globální akciový investiční fond

APARI Investment obchoduje na světových burzách a spravuje široké portfolio investic v zahraničí. Společnost investuje do akcií, opcí, nástrojů volatility, strukturovaných produktů a komodit. Vysoký podíl na spravovaném majetku představují také pozice pro zajišťování portfolia.

Priority

Společně jsme rychlejší

Klienty považujeme za naše partnery. Reportované výsledky pocházeji z burzou auditovaných výpisů výkonnosti. Top partneři mají možnost nahlížet přímo do portfolia. Se svými klienty jsme v neustálém kontaktu skrze kontaktní osoby a vedení fondu.

Bezpečnost

Ochrana peněz

FINANCE – Ochrana a zajištění klientských prostředků je pro nás prioritou. Do našeho portfolia vybíráme investiční nástroje s ohledem na rizika neplnění závazků jejich vydavatele nebo ztráty likvidity.

OSOBNÍ ÚDAJE – V APARI klademe velký důraz na ochranu vašeho soukromí a anonymitu. Komunikace s vaším prohlížečem je vždy šifrovaná. Vaše osobní údaje nikdy neposkytneme třetí straně bez vašeho svolení.

Vize

Místo s aktivní správou investic

Tvoříme fond, který je transparentní vůči našim partnerům. Tvoříme místo s flexibilním přístupem, které se dokáže přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu a hravě předčit zkostnatělé, korporátní investiční společnosti.

Mgr. David Dias
Zakladatel & Portfolio manager

Profesionalita

13 let v oboru

Na burze jsme prošli nespočtem nečekaných situací a zvratů. Máme mnohaleté zkušenosti s nahodilým prostředím trhů. Nyní nám nasbíraná investiční moudrost pomáhá dělat stále lepší obchodní rozhodnutí.