APARi

Alternativní
fond

Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. APARI není otevřený podílový fond určený pro širokou veřejnost. Tento investiční nástroj je vhodný pro kvalifikované investory, kteří jsou schopni investovat minimálně částku v ekvivalentu 125 000 euro.
APARI Investment s.r.o. je registrovaná v seznamu České národní banky provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb.
Společnost APARI Investment s.r.o. je registrovaná pod mezinárodním identifikačním číslem LEI: 49300E7TSHPC6YTJS66.
Previous
Next

Představení

Globální investiční fond

APARI Investment je investičním, hedgovým a analytickým fondem jehož cílem je využít volatilitu akciových trhů a transformovat jí na obchodní příležitosti. Společnost investuje do akcií, opcí, nástrojů volatility, strukturovaných produktů a komodit s globálním rozsahem.

Díky zahrnutí konvexity a taktické alokace kapitálu se snažíme dosáhnout, jak ochrany proti trvalé ztrátě kapitálu, tak participace na dynamickém růstu cen aktiv.

Priority

Společně na jedné lodi

S našimi investory se vždy snažíme o dlouhodobé navázání diskrétní spolupráce a vzájemné důvěřy. Zastáváme individuální přístup a pravidelný kontakt, který udržujeme skrze investiční portál, kontaktní osoby a vedení fondu.

Zakladatel a vedení společnosti má ve fondu investovaný vlastní kapitál, a proto jsme vždy na jedné lodi s našimi klienty.

Bezpečnost

Ochrana peněz

FINANCE – Ochrana a zajištění klientských prostředků je pro nás prioritou. Do našeho portfolia vybíráme investiční nástroje s ohledem na rizika neplnění závazků jejich vydavatele nebo ztráty likvidity.

OSOBNÍ ÚDAJE – V APARI klademe velký důraz na ochranu vašeho soukromí a anonymitu. Komunikace s vaším prohlížečem je vždy šifrovaná. Vaše osobní údaje nikdy neposkytneme třetí straně bez vašeho svolení.

Vize

Místo s aktivní správou investic

Tvoříme fond, který je transparentní vůči našim partnerům. Tvoříme místo s flexibilním přístupem, které se dokáže přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu a hravě předčit zkostnatělé investiční společnosti.

Profesionalita

13 let v oboru

Na burze jsme prošli nespočtem nečekaných situací a zvratů. Máme mnohaleté zkušenosti s nahodilým prostředím trhů. Nyní nám nasbíraná investiční moudrost pomáhá dělat stále lepší obchodní rozhodnutí.