Přístup

Co nás odlišuje?

V APARI věříme ve využívání příležitostí, které přináší tržní volatilita. Náš přístup je založen na strategickém využití dynamiky volatility k dosažení konzistentních výnosů a efektivní diverzifikaci portfolia.

Náš unikátní přístup kombinuje vlastní algoritmy a kvantitativní metody s hlubokými tržními znalostmi, aby bylo možné efektivně využít volatilitu. Na rozdíl od tradičních strategií, které mohou trpět během stagnačních období, jsou naše metody navrženy tak, aby chránily kapitál v turbulentních obdobích a současně generovaly nadvýnosy v klidných tržních podmínkách.

Mnoho jiných manažerů poskytuje ochranu proti tail-risk událostem, ale často trpí vysokými průběžnými náklady až do doby, než nastane tržní propad. Věříme, že tento přístup je suboptimální. Pokud není hedge správně načasován, zisky během propadu nemusí pokrýt ztráty vzniklé během normálních podmínek.

Máme několik strategií, které jsme vyvinuli a obchodovali během posledního desetiletí, a které poskytují konzistentní výnosy. Tyto výnosy kompenzují opční prémie z našich velkých pozic v konvexních derivátech, které profitují z volatility.

Naším cílem je zajistit stabilitu a růst portfolia, čímž poskytujeme našim investorům bezpečný a výnosný investiční produkt.

Investiční cíle

Víme, kam kráčíme

Cílem je dosahovat dlouhodobého kapitálového růstu našich a svěřených aktiv pomocí investic do nástrojů volatility a dalších instrumentů obchodovaných na centralizovaných světových burzách.

Udržujeme a zvětšujeme kupní sílu spravovaného majetku. Jev inflace neustále snižuje kupní sílu našich peněz. Ze dne na den nelze vidět, ale kumulovaná inflace v České republice od roku 1993 je zhruba 60 %. Jedná se o reálnou hrozbu každého investora, a proto naším dalším cílem je investovat proti inflaci a ochránit kapitál proti tomuto zubu času.

Co obchodujeme?

Zaměřujeme se na implikovanou volatilitu, což je tržní očekávání budoucích cenových pohybů. Naše preferované instrumenty zahrnují:

VIX Index
Benchmark pro měření tržních očekávání volatility na indexu S&P 500.

Volatility produkty:
Používáme burzovně obchodované produkty, které poskytují expozici vůči třicetidenní volatilitě. Tyto produkty jsou založeny na matematických modelech, umožňující spolehlivé strategické manévrování. Díky jejich konstrukci můžeme využívat specifické tržní podmínky k dosažení výnosů nezávislých na běžných tržních trendech.

Risk management

Ostražitost především

Riziko definujeme jako trvalou ztrátu vloženého kapitálu. Tyto nepředvídatelné jevy (černé labutě) mohou nastat při krachu společnosti, banky nebo zániku emitenta akcií. Jsou to nepředvídatelné a nečekané situace. Jediná obrana je dostatečná diverzifikace. To je také důvod, proč se snažíme naše pozice zajišťovat protipozicemi (hedge) a „nesázet vše na jednu kartu.“ Krátkodobé kolísání trhu, cen akcií a podkladových aktiv nevnímáme jako riziko. Je to naopak příležitost, kterou můžeme využít na naši stranu jak při nákupu, tak odprodeji našich pozic.

  • Komplexní strategie se zajišťováním.
  • Snaha držet se toho, čemu rozumíme.
  • Přiměřená diverzifikace.
  • Bezpečnostní polštář (rozdíl ceny a hodnoty).
  • Zajišťování proti kurzovému riziku.
  • Dlouhodobý investiční horizont (3 a více let).
  • Nepředvídáme krátkodobé pohyby akcií.
  • Zainvestovaný vlastní kapitál správce.