Filozofie

Náš přístup k trhům

Naše komplexní strategie je založena na vlastnění akcií prosperujících společností mimo hledáčky laické veřejnosti a velké mediální pozornosti, obchodování s instrumenty očekávané volatility, opcemi, veřejně obchodovatelnými fondy (ETF) a také komoditami. Široký záběr jednotlivých tříd aktiv pak pomáhá celé portfolio zajišťovat a dosahovat stabilnějších výnosů nám a našim investorům.

Vlastnictví akcií vnímáme jako možnost podílet se na ziscích konkrétních společností skrze dividendové a kapitálové výnosy. Věříme, že akcie jsou nejlepší třídou aktiv pro dlouhodobého investora. Velké a prosperující společnosti řízené kvalitním managementem mají tendenci zvětšovat vlastní valuaci. Ceny akcií dlouhodobě následují tento růst hodnoty.

S vlastněním samotných akcií je spojeno poměrně velké investiční riziko a volatilita portfolia, a proto alokujeme kapitál do dalších tříd aktiv nebo finančních instrumentů. Ty vybíráme podle toho, které poskytnou nejefektivnější poměr zajištění v rámci diverzifikace a vhodně zapadnou do portfolia.

Naše skladba portfolia

Naše alternativní skladba portfolia davá nový rozměr vašim investicím.

Chart by Visualizer
APARI Srovnání tříd aktiv

Srovnání tříd aktiv 
v čase

Vlastnění podílů ve společnostech je dlouhodobě nejlepší investicí. Akcie hravě poráží inflaci a další běžné třídy aktiv.

Investiční cíle

Víme, kam kráčíme

Cílem je dosahovat dlouhodobého kapitálového růstu našich a svěřených aktiv pomocí investic do akcií veřejně obchodovatelných společností, nástrojů volatility a dalších instrumentů obchodovaných na centralizovaných světových burzách.

Udržujeme a zvětšujeme kupní sílu spravovaného majetku. Jev inflace neustále snižuje kupní sílu našich peněz. Ze dne na den nelze vidět, ale kumulovaná inflace v České republice od roku 1993 je zhruba 60 %. Jedná se o reálnou hrozbu každého investora, a proto naším dalším cílem je investovat proti inflaci a ochránit kapitál proti tomuto zubu času.

Dosahujeme nadprůměrných výnosů v porovnání s velkými a těžkopádnými investičními společnostmi díky aktivní správě portfolia, menším regulacím a možnosti agilně využívat finančních nástrojů, které nejsou „velkým“ fondům dostupné.

Neméně důležitým cílem je řízení fondu ve prospěch našich investorů. Tím se rozumí zachování nízké a jednoduché poplatkové politiky. Náš fond si klade za cíl tvořit zisk primárně na kapitálových trzích, nikoliv na svých investorech. Nárok na odměnu získáváme metodou „High water mark“.

Risk management

Ostražitost především

Riziko definujeme jako trvalou ztrátu vloženého kapitálu. Tyto nepředvídatelné jevy (černé labutě) mohou nastat při krachu společnosti, banky nebo zániku emitenta akcií. Jsou to nepředvídatelné a nečekané situace. Jediná obrana je dostatečná diverzifikace. To je také důvod, proč se snažíme naše pozice zajišťovat protipozicemi (hedge) a „nesázet vše na jednu kartu.“ Krátkodobé kolísání trhu, cen akcií a podkladových aktiv nevnímáme jako riziko. Je to naopak příležitost, kterou můžeme využít na naši stranu jak při nákupu, tak odprodeji našich pozic.

  • Komplexní strategie se zajišťováním.
  • Snaha držet se toho, čemu rozumíme.
  • Přiměřená diverzifikace.
  • Bezpečnostní polštář (rozdíl ceny a hodnoty).
  • Zajišťování proti kurzovému riziku.
  • Dlouhodobý investiční horizont (3 a více let).
  • Nepředvídáme krátkodobé pohyby akcií.
  • Zainvestovaný vlastní kapitál správce.

Prvky managementu